Vật phẩm gieo duyên Phật Giáo

Tâm nguyện Chuyển Bánh Xe Pháp đi khắp nơi, gieo duyên Pháp dành đến với tất cả

Cậu bé thổi sáo ngồi trên lưng Trâu

Hiển thị kết quả duy nhất