Vật phẩm gieo duyên Phật Giáo

Tâm nguyện Chuyển Bánh Xe Pháp đi khắp nơi, gieo duyên Pháp dành đến với tất cả

Bồ tát Phổ Hiền – Tranh Gỗ Tráng Gương

5/5 - (1 bình chọn)

50.000 1.200.000 

  • 15x21
  • 20x30
  • 30x45
  • 40x60
  • 50x75
  • 60x90
  • 70 x 110
  • 80x120
Xóa

hành kính tưởng niệm ngày Vía Đức Bồ tát Phổ Hiền (21.02 Âm lịch)

Phổ Hiền là vị hiền rất gần bậc thánh hay giáo hóa khắp tất cả chỗ. Đức độ khắp tất cả pháp giới, khéo hay điều phục thuận thảo gọi là Phổ Hiền. Điều thiện vi diệu khắp tất cả chỗ gọi là Phổ Hiền.

Thuở xưa, Ngài là con thứ tư vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng Độ. Do cúng dường Đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh, Ngài được Phật thọ ký sau này tu hạnh Bồ Tát sẽ được tên là Kim Cương Trí Tuệ Quang Minh Công Đức và sẽ thành Phật ở thế giới Bất Huyến phương Đông, hiệu là Phổ Hiền Như Lai

Bồ Tát Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện lớn:

1. Lễ kính chư Phật.

2. Khen ngợi Như Lai.

3. Cúng dàng khắp cả.

4. Sám hối nghiệp chướng.

5. Tùy hỷ công đức.

6. Thỉnh Phật chuyển pháp luân.

7. Thỉnh Phật thường ở đời.

8. Thường theo học Phật.

9. Hằng tùy thuận chúng sinh.

10. Hồi hướng khắp hết.

Lại, trong hội Lăng Nghiêm, Phật hỏi về căn viên thông, Ngài thuật: “Con đã từng làm con các vị Pháp Vương nhiều như số cát sông Hằng, chư Phật 10 phương dạy đệ tử có căn Bồ Tát đều tu hạnh Phổ Hiền, là do con mà đặt tên.

Bạch Thế Tôn! Con dùng tâm nghe và phân biệt những hiểu biết của chúng sinh, nếu ở phương khác ngoài số thế giới như cát sông Hằng, có một chúng sinh trong tâm phát minh hạnh Phổ Hiền, khi ấy con cởi voi trắng 6 ngà phân thân trăm ngàn đến khắp các chỗ kia. Dù người kia bị nghiệp chướng sâu nặng chưa thấy được con, con ở trong tối xoa đầu, an ủi ủng hộ, khiến người kia được thành tựu…”

Căn cứ vào tượng Thích Ca tam tôn, Bồ Tát Phổ Hiền hầu bên tả đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù hầu bên hữu. Bồ Tát Phổ Hiền thờ riêng với hình thức người cư sĩ, cưỡi voi trắng 6 ngà, hai tay chắp lại.

Ngài tượng trưng cho chơn lý, Văn Thù tượng trưng chơn trí, lý trí dung thông. Hoặc Ngài tượng trưng cho tam muội, Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã. Hoặc Ngài tượng trưng cho hạnh, Văn Thù tượng trưng cho giải, hạnh giải viên dung.

Hoặc Ngài tượng trưng cho từ bi, Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phật dùng chơn trí thâm đạt chân lý, vì thế biểu thị hai vị Bồ Tát phụ tá hai bên. Hoặc Đức Phật Bi, Trí viên mãn, nên hai Ngài thường có mặt bên trái, bên phải Đức Phật.

Riêng tượng Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên lưng voi trắng 6 ngà để biểu thị hạnh nguyện rộng lớn. Trong các loài thú, về sức mạnh chuyên chở, con voi là mạnh hơn cả. Nó hay chuyên chở người và vật từ chỗ này đến chỗ khác.

Bồ Tát Phổ Hiền cũng thế, dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Lại, con voi ấy trắng có 6 ngà, biểu thị Bồ Tát tuy còn lăn lộn trong trần để hóa độ chúng sinh, mà nghiệp chướng đã trong sạch. Sáu ngà là tượng trưng cho lục độ.

Chèo thuyền lục độ, Bồ Tát cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ mênh mông, chúng sinh vô lượng, Bồ Tát không nại hà mệt nhọc, vẫn say sưa cứu vớt không ngừng. Những chiếc chèo bố thí…, cánh buồm tinh tấn…, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ mãi hoạt động luôn luôn tiến tới không bao giờ bị sóng gió khiến phải lui sụt.

Chúng ta thờ Bồ Tát Phổ Hiền là thờ chơn lý, hằng ngày kính lễ Ngài, chúng ta phải tự tỉnh ăn năn tránh xa mọi ảo vọng, trở về phối hợp với chơn lý. Còn gì đau buồn bằng, hằng ngày sống trong chơn lý mà chúng ta bị mờ mịt bởi vô minh, rồi lấy vọng làm chân, lấy giả làm thiệt, càng ngày càng cách xa chơn lý. Chúng ta hãy mở mang trí tuệ, nhìn thẳng vào mặt chân lý để được giác ngộ như chư Phật.

Có vậy mới xứng đáng là Điều Ngự Tử. Lại, thờ Bồ Tát Phổ Hiền cũng là thờ Đại hạnh vô biên của chư Bồ Tát. Kính lễ Ngài có nghĩa là chúng ta tôn trọng học đòi theo hạnh nguyện rộng lớn của Ngài. Hãy đập tan đi cái vỏ ích kỷ hẹp hòi của chúng ta để hòa mình trong hạnh nguyện mênh mông của Bồ Tát.

Còn đeo đẳng cái vỏ ích kỷ này là còn khổ đau, còn chìm đắm, phải gở nó bỏ đi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt khỏi muôn lớp trùng dương đến nơi bờ giác an vui. Lòng từ vô hạn, hạnh nguyện vô biên của Bồ Tát là những tiếng còi cảnh tỉnh, kêu gọi chúng ta hãy sống dậy trong đồng thể đại bi, trong chân như vĩnh cửu. Bỏ đi cái vỏ nhỏ nhen, tạm bợ, mà con người đang vì nó tạo nghiệp khổ ngập trời.

(Trích từ Thâm Ý Qua Hình Tượng Bồ Tát Phổ Hiền.)
Tác giả bài viết: HT. Thích Thanh Từ

Bồ tát Phổ Hiền – Tranh Gỗ Tráng Gương được Zumi Media thiết kế theo yêu cầu của khách hàng đặt, gỗ gương cao cấp, Tranh Phật budha, gỗ tráng gương cao cấp nguyên tấm, gỗ gương cao cấp để bàn hoặc treo tường, đủ phụ kiện, gỗ tráng gương để bàn, gỗ tráng gương cao cấp nhà máy sx tranh ảnh phật giáo lớn nhất việt nam.

Kho Tranh Phật Giáo lớn nhất Việt Nam

Những bức tranh Phật đẹp nhất tại Zumi Media, Cửa hàng tranh Phật, Hình ảnh Phật bình an, Tranh Phật treo phòng khách, Tranh Phật treo tường, Nơi bán tranh Phật tại Hà Nội, Tranh thờ Phật Thích Ca

Liên hệ in tranh ảnh giá sỉ/lẻ cao cấp. – Sản phẩm có đầy đủ móc treo tường hoặc chân để bàn phía sau tranh In Tranh bởi công nghệ in ảnh, được in trên giấy ảnh ép gương siêu bóng, sau đó bồi lên gỗ mdf (dày 9mm)

Duy nhất tại Zumi Media sử dụng hệ thống máy cắt CNC cắt gỗ cho độ chuẩn xác cao, đường cắt mịn. In siêu nét, in chuẩn màu sắc, ko phai màu, bền màu tới 100 năm. Vệ sinh lau chùi bề mặt tranh thoải mái. sản xuất trực tiếp tại Nhà máy sản xuất Tranh Ảnh Zumi Media. (Quý khách có nhu cầu cao hơn hãy liên hệ Công ty Phim Ảnh Zumi Media, tham khảo dòng Tranh Ảnh gỗ lụa, gỗ tráng gương cao cấp)

Kích cỡ

15×21, 20×30, 25×38, 30×45, 40×60, 50×75, 60×90, 70 x 110, 80×120